รายละเอียดสินค้าโอทอป

เฉาก๋วยสำเร็จรูปในน้ำเชื่อม

เฉาก๋วยสำเร็จรูปในน้ำเชื่อม
  • รหัสสินค้า : 620110-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เฉาก๋วยสำเร็จรูปในน้ำเชื่อม (รหัสโอทอป 6201000124885)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
8.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เฉาก๋วยชากังราว จำกัด

141/3 บ่อสามแสน หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ : นางสาวสุวนิตย์ สุวรรณโรจน์

โทร : 055-854821

โทรสาร : 055-854822

วันที่แก้ไข : 21 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป บริษัท เฉาก๋วยชากังราว จำกัด