รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมูฝอย

หมูฝอย
  • รหัสสินค้า : 620102-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หมูฝอย (รหัสโอทอป 62010010250860)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง

19/1 หนองหลวง หมู่ 3 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ : นางชนาพร เย็นวัฒนา

โทร : 08-9906-6056

วันที่แก้ไข : 21 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองหลวง