รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปักชาวเขา

ผ้าปักชาวเขา

ผ้าปักชาวเขา (รหัสโอทอป 62030008953974)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
6500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าปักชาวเขา ศูนย์ชาวเขาคลองลาน

352 หมู่ 9 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

ติดต่อ : คุณไหนเจียว แซ่ลี

โทร : 08 7574 9055

วันที่แก้ไข : 21 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าปักชาวเขา ศูนย์ชาวเขาคลองลาน