รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 620200019)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมโนนใหญ่พัฒนา

177 หมู่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา 2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150

ติดต่อ : คุณบัวสอน เหมือนไธสง

โทร : 08 7204 0325

วันที่แก้ไข : 21 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมโนนใหญ่พัฒนา