รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพันคอไหม

ผ้าพันคอไหม

ผ้าพันคอไหม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านหัวฝาย

24 หมู่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

ติดต่อ : นางเหล่า เทพเรียน

โทร : 089 571-2557

วันที่แก้ไข : 22 มี.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านหัวฝาย