รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกกุ้ง

น้ำพริกกุ้ง
น้ำพริกกุ้ง
  • รหัสสินค้า : 630601-SC002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกกุ้ง (รหัสโอทอป 63060023525401)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านจรรย์สุดา

599/1 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ :

โทร : 055-531-551

โทรสาร : 055-544-067

วันที่แก้ไข : 28 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป ร้านจรรย์สุดา