รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนทอด (แบบแท่ง ชื่อสินค้า ทุเรียนสแน็ค)

ทุเรียนทอด (แบบแท่ง ชื่อสินค้า ทุเรียนสแน็ค)
ทุเรียนทอด (แบบแท่ง ชื่อสินค้า ทุเรียนสแน็ค)
  • รหัสสินค้า : 220307-A011
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนทอด (แบบแท่ง ชื่อสินค้า ทุเรียนสแน็ค)(รหัสโอทอป 22030002527503)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาบายศรี

4/3 หมู่ 8 บ้านหนองบัว ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

ติดต่อ : นางสาววนิดา บุญสวัสดิ์

โทร : 081-9364585, 039-320532

วันที่แก้ไข : 30 มี.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาบายศรี