รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกลาบ

น้ำพริกลาบ
น้ำพริกลาบ
  • รหัสสินค้า : 560501-E003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกลาบ (รหัสโอทอป 56050008887092)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำพริกแม่จันทร์ฝน

266 หมู่ 6 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

ติดต่อ : นางจันทร์ฝน หน่อแก้ว

โทร : 081-0330356, 054-413440

วันที่แก้ไข : 28 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำพริกแม่จันทร์ฝน