รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง (รหัสโอทอป 50050008829669)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (นพรัตน์สิ่งทอ)

126 หมู่ 5 บ้านแม่โป่ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ติดต่อ : นางสังวาลย์ ขัติย

โทร : 053-840404, 089 8507713

อีเมล: cdocm@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 18 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 5 (นพรัตน์สิ่งทอ)