รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าลายขัดพื้นฐาน

ผ้าลายขัดพื้นฐาน

ผ้าลายขัดพื้นฐาน (รหัสโอทอป 50160001213742)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ยอดหล้าผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน

52 ตาลเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240

ติดต่อ : นางยอดหล้า สุภา

โทร : 08-1951-6249

วันที่แก้ไข : 18 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป ยอดหล้าผ้าทอมือลายขัดพื้นฐาน