รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวฮาง

  • รหัสสินค้า : 390209-C004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวฮาง (รหัสโอทอป )

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวกล้อง

135 บ้านโนนชัยศรี หมู่ 12 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

ติดต่อ : นางวิชิต ทัพธานี

โทร : 0-42314234 , 08 7858 6297

วันที่แก้ไข : 18 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มข้าวกล้อง