รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขิดไหม (Top 10 of OTOP City 2015)

ผ้าขิดไหม (Top 10 of OTOP City 2015)
ผ้าขิดไหม (Top 10 of OTOP City 2015)

ผ้าขิดไหม (รหัสโอทอป 39020002669570)
(รางวัลที่ 1 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จากการคัดเลือก Top 10 of OTOP City 2015)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ

231 หมู่ 2 บ้านโพธิ์คำ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

ติดต่อ : คุณลำดวน นันทะสุธา

โทร : 042 359370, 08 7219 8231

วันที่แก้ไข : 1 มี.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ