รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องแกงพริก

เครื่องแกงพริก
เครื่องแกงพริก
  • รหัสสินค้า : 810701-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เครื่องแกงพริก (รหัสโอทอป 8107000011831)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกระบี่
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรบ้านนาพรุ

147 นาพรุ หมู่ 2 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81120

ติดต่อ : นางรัตนาพร ศรีสุข

โทร : 089-2929558

วันที่แก้ไข : 28 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรบ้านนาพรุ