รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกแกง

น้ำพริกแกง
น้ำพริกแกง
  • รหัสสินค้า : 800707-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกแกง (รหัสโอทอป 80070003429621)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริก

64 ขอนหาด หมู่ 1ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

ติดต่อ : นางจำเป็น ดำหนูอินทร์

โทร : 084-847-3309, 075-426027

วันที่แก้ไข : 28 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริก