รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าโสร่งหางกระรอก

ผ้าโสร่งหางกระรอก

ผ้าโสร่งหางกระรอก (รหัสโอทอป 32090010585306)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน

21 หมู่ 4 บ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

ติดต่อ : คุณประกอบ จำปาทอง

โทร : 044 586060, 08 9585 4768

วันที่แก้ไข : 20 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน