รายละเอียดสินค้าโอทอป

เนื้อสวรรค์

เนื้อสวรรค์
  • รหัสสินค้า : 130110-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เนื้อสวรรค์ (รหัสโอทอป 13010006031958)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ซี เอส ฟู้ด

67 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณนราธิป จีรังกุ

โทร : 02-5984431

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2556

สินค้าโอทอป ซี เอส ฟู้ด