รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟตอไม้

โคมไฟตอไม้

โคมไฟตอไม้ (รหัสโอทอป 73010006860626)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

อ้อยศิลปะกะลา

49 หมู่ที่ 12 ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ติดต่อ : นายโสภณ เบ็ญจะชาติ

โทร : 087-0012344

วันที่แก้ไข : 30 ก.ค 2556

สินค้าโอทอป อ้อยศิลปะกะลา