รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมแต้มหมี่

ผ้าไหมแต้มหมี่
ผ้าไหมแต้มหมี่

ผ้าไหมแต้มหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
4000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

46 หมู่ 2 บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

ติดต่อ : นางสาวนิดดา ภูแล่

โทร : 08 1729 6025, 08 2411 3147, 0 4345 5755

อีเมล: jnidda@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 20 ส.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย