รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องงอก

  • รหัสสินค้า : 343001-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องงอก (รหัสโอทอป 343000032)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตไข่เสริมไอโอดีน

หมู่ที่ 11 ตำบลนาตาล กิ่งอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ : นายสมศรี สุวรรณพิ

โทร : 01-9675025

วันที่แก้ไข : 12 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตไข่เสริมไอโอดีน