รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฮ่อยจ๊อ

ฮ่อยจ๊อ
ฮ่อยจ๊อ
  • รหัสสินค้า : 760706-B005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ฮ่อยจ๊อ (รหัสโอทอป 76070000531269)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป

25 หมู่ 2 บ้านปากอ่าว ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

ติดต่อ : นางจินดา วัฒนพงค์

โทร : 032 581050 , 08 1735 5637

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป