รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

  • รหัสสินค้า : 830101-SA005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (รหัสโอทอป 830100022)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด

26/3 ถนนสุรินทร์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ : คุณอาภา วราภิวัฒน

โทร : 08-1894-6799, 0-7623-3552

โทรสาร : 0-7623-3552

วันที่แก้ไข : 25 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป บริษัทเมธีภูเก็ต จำกัด