รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเต้าส้อบ้านปิยวรรณ

  • รหัสสินค้า : 830105-SK001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเต้าส้อบ้านปิยวรรณ (รหัสโอทอป 830100007)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บ้านปิยวรรณ

63/545 ม.4 ถนนวิรัชหงษ์หยก 5/11 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ติดต่อ :

โทร : 0 7622 0163

วันที่แก้ไข : 25 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป บ้านปิยวรรณ