รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาส้มคอกช้างคุณดาว

  • รหัสสินค้า : 950403-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาส้มคอกช้างคุณดาว (รหัสโอทอป 95040000562877)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปปลาส้มคอกช้าง (คุณดาว)

51/1 คอกช้าง หมู่ 7 สุขยางค์ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ติดต่อ : นางดาวรงค์ พิทัก

โทร : 073-280232

วันที่แก้ไข : 25 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปปลาส้มคอกช้าง (คุณดาว)