รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเผาไทยมุสลิม

  • รหัสสินค้า : 950401-B004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเผาไทยมุสลิม (รหัสโอทอป 95040000726039)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทย-มุสลิม แปรรูปอาหาร

9 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ติดต่อ : นางกรกมล เอียดจุ้

โทร : 089-1893789

วันที่แก้ไข : 25 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทย-มุสลิม แปรรูปอาหาร