รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมผม

ผ้าคลุมผม

ผ้าคลุมผม (รหัสโอทอป 95060002136529)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร

2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ติดต่อ :

โทร : 08 2832 3287

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร