รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อกางเกงถักทอไหมพรม

เสื้อกางเกงถักทอไหมพรม

เสื้อกางเกงถักทอไหมพรม (รหัสโอทอป 57070002018720)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เสื้อกางเกงถักทอไหมพรม

10 ม.4 ซอยเทศบาล 2 ถนนไชยบุรี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ติดต่อ : นางจินดา ไวว่อง

โทร : 083 8633165

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2557