รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน-ทองพับ

  • รหัสสินค้า : 950118-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน-ทองพับ (รหัสโอทอป 950100013)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนทำขนมต้นแบบ(ทองม้วน-ทองพับ)

8/1 ม.1 ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

ติดต่อ :

โทร : 08 7968 5356

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2557