รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกสวรรค์ปลา

  • รหัสสินค้า : 950601-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกสวรรค์ปลา (รหัสโอทอป 95060011859601)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักฯ(กลุ่มแม่บ้านสตรีกายูบอเกาะม.1)

123/1 ม.1 ถนนจรูญวิถี ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

ติดต่อ :

โทร : 08 1963 9248

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2557