รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าบาติก

ผ้าบาติก

ผ้าบาติก (รหัสโอทอป 95060011659288)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทำผ้าบาติก

1/3 ม.1 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140

ติดต่อ :

โทร : 08 6293 1290

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2557