รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสตรี

เสื้อสตรี

เสื้อสตรี (รหัสโอทอป 95050002238137)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีปักจักร-ตัดเย็บบือแนแจ๊ะ

5/3 ม.4 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120

ติดต่อ :

โทร : 08 0136 3681

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2557