รายละเอียดสินค้าโอทอป

มีดที่ใช้ในภาคสนาม

มีดที่ใช้ในภาคสนาม

มีดที่ใช้ในภาคสนาม (รหัสโอทอป 95040001161911)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพตีมีดบ้านมายอ

92 หมู่ที่ 6 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพตีมีดบ้านมายอ