รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาชงส้มแขก

ชาชงส้มแขก

ชาชงส้มแขก (รหัสโอทอป 95060004242504)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแล

115 หมู่ 1 บ้านปาแล ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นางรอปียะ บาสารอ

โทร : 08-31691-675, 0-7322-2969

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแล