รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผัดไทย

น้ำผัดไทย
  • รหัสสินค้า : 710609-F003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำผัดไทย (รหัสโอทอป 710600021)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่

33 ต้นมะม่วง หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ติดต่อ : นางชวัลรัตน์ สกุล

โทร : 080 776403, 034 613655

อีเมล: khunkooky@gmail.com

วันที่แก้ไข : 18 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลบ้านใหม่