รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่มังคุดกำมะถันลักศ์มิน

สบู่มังคุดกำมะถันลักศ์มิน

สบู่มังคุดกำมะถันลักศ์มิน (รหัสโอทอป 12020004018498)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ลักส์มิน จำกัด

44 ม.1 ซอยสุขมาก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ติดต่อ :

โทร : 02 4471872-3

อีเมล: patharakitk@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 14 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป บริษัท ลักส์มิน จำกัด