รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าจักสาน

ตะกร้าจักสาน

ตะกร้าจักสาน (รหัสโอทอป 1301000158232)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบางพูน

214/6 หมู่ 6 บ้านบางพูน ถนนรังสิต - ปทุม ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : คุณสุชาดา วัดทโรท

โทร : 089 227 0821

วันที่แก้ไข : 19 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบางพูน