รายละเอียดสินค้าโอทอป

เต้าเจี็๊ยว

เต้าเจี็๊ยว
  • รหัสสินค้า : 170107-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เต้าเจี็๊ยว (รหัสโอทอป 170100001)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสิงห์บุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านจักรสีห์สามัคคี

18 หมู่ 6 บ้านจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ติดต่อ : คุณศรีสมัย เล่าชู

โทร : 0-3654-3050

วันที่แก้ไข : 19 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านจักรสีห์สามัคคี