รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกแมกโนเลียประกอบไฟ

ดอกแมกโนเลียประกอบไฟ

ดอกแมกโนเลียประกอบไฟ (รหัสโอทอป 13070002534156)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ

101/145 บ้านเบญจพร ถนนปทุมธานี-สามโคก หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : คุณดารารัตน์ คลัง

โทร : 0 2581 1924 , 08 1761 4689

อีเมล: kdararat@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 20 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ