รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำว่านชักมดลูก

น้ำว่านชักมดลูก

น้ำว่านชักมดลูก (รหัสโอทอป 13030003229311)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน

734 หมู่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 64 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ติดต่อ : คุณสม สุขสบาย

โทร : 02 9916552, 08 1640 6600

วันที่แก้ไข : 20 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน