รายละเอียดสินค้าโอทอป

การบูรหอม (แฟนซี)

การบูรหอม (แฟนซี)

การบูรหอม (แฟนซี)(รหัสโอทอป 13070002333422)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์

2/1 หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ถนนปทุม-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : นางประเสริฐศรี ฮ้อแสงชัย

โทร : 084 6380014 , 085 3350434

วันที่แก้ไข : 21 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์