รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฝาชีพร้อมถาดหวาย

ฝาชีพร้อมถาดหวาย

ฝาชีพร้อมถาดหวาย (รหัสโอทอป 14120005484631)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู

51 หมู่ 2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110

ติดต่อ : นายเกษมศักดิ์ สุท

โทร : 089-2397689, 035 396 230

วันที่แก้ไข : 25 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวู๊ด แอนด์ แบมบู