รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปักเลื่อม

ผ้าปักเลื่อม (รหัสโอทอป 26040003581722)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อมและลูกปัด

24 หมู่ 13 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ :

โทร : 081-4008736

วันที่แก้ไข : 4 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านผ้าปักเลื่อมและลูกปัด