รายละเอียดสินค้าโอทอป

ช้อน(ชุดคาว)

ช้อน(ชุดคาว)

ช้อน(ชุดคาว) (รหัสโอทอป 14030002536287)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร

32 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

ติดต่อ : นางสมบัติ ศรีสุขส

โทร : 089-6784432 โทรสาร :035-715450

วันที่แก้ไข : 7 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร