รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าสานด้วยเชือกพลาสติก

ตะกร้าสานด้วยเชือกพลาสติก

ตะกร้าสานด้วยเชือกพลาสติก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก

87 ม.1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

ติดต่อ :

โทร : 092-9763087

วันที่แก้ไข : 9 พ.ย 2560