รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วกรอบแก้ว

ถั่วกรอบแก้ว
  • รหัสสินค้า : 400901-E002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วกรอบแก้ว (รหัสโอทอป 400900003)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มถั่วลิสงอบแห้งแม่บ้านศรีสถิตย์

149 หมู่ 12 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

ติดต่อ :

โทร : 086 2228366

วันที่แก้ไข : 1 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มถั่วลิสงอบแห้งแม่บ้านศรีสถิตย์