รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสตรีบาติกแขนยาวบูกาว

เสื้อสตรีบาติกแขนยาวบูกาว

เสื้อสตรีบาติกแขนยาวบูกาว (รหัสโอทอป 400100036)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอารี่ย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

113/1 หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ถนนขอนแก่น - ยางตลาด ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อ : คุณณภกิจ ทุยบึงฉิ

โทร : 08-9710-3945, 08-1717-7901

วันที่แก้ไข : 1 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอารี่ย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า