รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องเงินประดับเพชรพลอย

เครื่องเงินประดับเพชรพลอย

เครื่องเงินประดับเพชรพลอย (รหัสโอทอป 400100212)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ยศวัจน์เครื่องเงินประดับเพชรพลอย

102 ม.6 ถนนศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ : นายยศวัจน์ ชัยวัฒน์จิระ

โทร : 08 1545 7272

วันที่แก้ไข : 1 เม.ย. 2557