รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระโปรง

กระโปรง

กระโปรง (รหัสโอทอป 400500073)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโสกก้อง

158 หมู่ 6 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

ติดต่อ : คุณคำพอง สมโสก

โทร : 08 9621 8273

วันที่แก้ไข : 1 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านโสกก้อง