รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาช่อนแดดเดียว

ปลาช่อนแดดเดียว
  • รหัสสินค้า : 170205-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาช่อนแดดเดียว (รหัสโอทอป 17020001335967)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสิงห์บุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านแม่ลามหาราชนุสรณ์

เลขที่ 14 หมู่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130

ติดต่อ : นางจุฑาภา วัชรวงษ

โทร : 086 1366720, 036 522565

อีเมล: cdsingburi@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 17 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านแม่ลามหาราชนุสรณ์