รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม (รหัสโอทอป 400400060)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองแวง

62 หนองแวง หมู่ 7 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

ติดต่อ : นางละมัย อุปจันท

โทร : 08-6093-6973

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองแวง