รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระติ้บข้าวจากต้นกก

กระติ้บข้าวจากต้นกก

กระติ้บข้าวจากต้นกก (รหัสโอทอป 401100024)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสาน

180 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางสมัย หล้าประเส

โทร : 043 494048

วันที่แก้ไข : 2 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสาน